Σκοπός και Δομή ΙΝ.ΕΜ.Υ.


Το ΙΝΕΜΥ είναι το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Στελεχώνεται από καταξιωμένους επιστήμονες και με τη δράση του:

  • Αποτυπώνει, διαρκώς και με επιστημονική εγκυρότητα, την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τριτογενούς τομέα γενικότερα. 
  • Προτείνει νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
  • Τεκμηριώνει επιστημονικά τις θέσεις και προτάσεις της ΕΣΕΕ.
  • Εξοπλίζει τα μέλη και τις οργανώσεις που ανήκουν στην ΕΣΕΕ με στοιχεία και επιχειρήματα.
  • Αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και διατυπώνει εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να επηρεάσουν το χώρο του ελληνικού εμπορίου.
  • Συμβάλλει δημιουργικά στο διάλογο που γίνεται στη χώρα μας για τα θέματα του εμπορίου, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης.

 

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της δράσης του ΙΝΕΜΥ αποτελούν α) η επιμέλεια και έκδοση, σε ετήσια βάση, της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου, η οποία έχει καθιερωθεί πλέον ως η ετήσια επιστημονική αποτύπωση του χώρου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και β) η «Γεωβάση», ένα σύστημα άμεσης αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του ελληνικού εμπορίου, το οποίο υλοποιείται με τη πολύτιμη συνεισφορά του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ


Βερναρδάκης Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Γκόρτσος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Πάντειο Πανεπιστήμιο


Δεδουσόπουλος Απόστολος, Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήμιο


Θεοχαράκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Οικονοικών Επιστημών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Σαγιάς Ίωνας, Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Τζουγανάτος Δημήτρης,
Καθηγητής Εμπορικό Δίκαιο 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Χασσίδ Ιωσήφ,Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Ψαλιδόπουλος Μιχάλης, Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αρανίτου Βάλια  Διευθύντρια ΙΝ.ΕΜ.Υ.  varanitou@esee.gr

 

Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης

Γούναρη Δήμητρα

Τηλ: 210 – 32.59.198    E-mail: dgounari@esee.gr

Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης

Γεωργοκώστας Νίκος

Τηλ: 210 – 32.59.197    E-mail: nikgeo@esee.gr

Τμήμα Οικονομικής Γεωγραφίας

Τηλ: 210 – 32.59.198    E-mail: dgounari@esee.gr

Τμήμα Εθνικών & Κοινοτικών Προγραμμάτων

Τηλ: 210 – 32.59.198    E-mail: dgounari@esee.gr

 

Γραμματεία

Παύλου Ηλέκτρα

Τηλ: 210 – 32.59.170    E-mail: epavlou@esee.gr