Ωριαίο Κόστος Εργασίας

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (19) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) - – Eurostat

- Β΄ τρίμηνο 2015

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.6% στις χώρες της Ευρωζώνης (19) και κατά 1.9% στις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28), το χρονικό διάστημα μέχρι και το Β΄ τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου του 2015, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.9% στην Ευρωζώνη και κατά 2.3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (19) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) – Eurostat

Α΄ τρίμηνο 2015

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2.2% στις χώρες της Ευρωζώνης (19) και κατά 2.5%  στις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28), το χρονικό διάστημα μέχρι και το  Α΄ τρίμηνο του 2015,  σε σύγκριση με το αντίστοιχο  τρίμηνο του 2014. Κατά τη διάρκεια του Δ΄ τριμήνου του 2014, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.2% στην Ευρωζώνη και κατά 1.5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) το 2014 – Eurostat –

Το 2014, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στη συνολική οικονομία (εκτός των κλάδων της Γεωργίας και της Δημόσιας Διοίκησης) εκτιμάται στα 24,6 € στα κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα 29,2 € στα αντίστοιχα της Ευρωζώνης. 
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) – Eurostat

Δ΄ τρίμηνο 2014

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.1% στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και κατά 1.4% στις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28), το χρονικό διάστημα μέχρι και το Δ΄ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2013. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου του 2014, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.4% στην Ευρωζώνη και κατά 1.5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γ΄ τρίμηνο 2014

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.3% στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και κατά 1.4%  στις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28), το χρονικό διάστημα μέχρι και το  Γ΄ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2013. Κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου του 2014, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.4% και στις δύο ζώνες.
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) – Eurostat – Β΄ τρίμηνο 2014 -

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.2% τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης (18) όσο και στις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28), το χρονικό διάστημα μέχρι και το  Β΄ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2013.
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) – Eurostat – Α΄ τρίμηνο 2014 -

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 0.9% στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και κατά 1.2% στις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28), το χρονικό διάστημα μέχρι και το  Α΄ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2013.
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) – Eurostat – Δ΄ τρίμηνο 2013 -

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1.4% στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και κατά 1.2% στις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28), το χρονικό διάστημα μέχρι και το  Δ΄ τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2012.
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014
12