Απασχόληση

Απασχόληση στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) – Eurostat – Β΄ τρίμηνο 2014 -

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στο Β΄ Τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 0.2% στην Ευρωζώνη (17)  και κατά 0.3% στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), σε σύγκριση με το Α΄ Τρίμηνο  του  2014  στη διάρκεια του οποίου η απασχόληση εμφάνισε οριακή άνοδο κατά 0.1% στις χώρες της Ευρωζώνης και κατά 0.2% στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Απασχόληση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) κατά τη διάρκεια του Β΄ Τριμήνου του 2012.- Στοιχεία της Eurostat -

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στο Β΄ Τρίμηνο  του  2012  παρέμεινε σταθερός στην Ευρωζώνη (17)  και αυξήθηκε κατά 0.1% στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) σε σύγκριση με το Α΄ Τρίμηνο  του  2012  κατά τη διάρκεια του οποίου η απασχόληση μειώθηκε κατά 0.3% στις χώρες της Ευρωζώνης και κατά 0.1% στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012
Κατηγορίες: Απασχόληση

Απασχόληση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) κατά τη διάρκεια του Α΄ Τριμήνου του 2012 - Στοιχεία της Eurostat -

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στο Α΄ Τρίμηνο  του  2012  μειώθηκε κατά  0.2% στην Ευρωζώνη (17)  και παρέμεινε σταθερός στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) σε σύγκριση με το Δ΄ Τρίμηνο  του  2011  κατά τη διάρκεια του οποίου η απασχόληση μειώθηκε κατά 0.3% στις χώρες της Ευρωζώνης και κατά 0.1% στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012
Κατηγορίες: Απασχόληση

Απασχόληση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) κατά τη διάρκεια του Δ΄ Τριμήνου του 2011 - Στοιχεία της Eurostat -

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων το Δ΄ Τρίμηνο του 2011 μειώθηκε κατά 0.2% στην Ευρωζώνη (17) και κατά 0.1%στις χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης (27) σε σύγκριση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2011 κατά τη διάρκεια του οποίου η απασχόληση μειώθηκε κατά 0.2% και στις δύο ζώνες.
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012