ΑΕΠ

Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Α.Ε.Π. το Β΄ τρίμηνο του 2012, στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27),από τη Eurostat

Κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου του 2012, το Α.Ε.Π. μειώθηκε κατά 0.2% στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και κατά 0.1% σε αυτές της Ε.Ε. (27), σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α΄ τρίμηνο του 2012), σύμφωνα με τις δεύτερες εκτιμήσεις από τη  Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Α΄ τρίμηνο του 2012, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν μηδενικοί  (0.0%) και στις δύο ζώνες.
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
Κατηγορίες: Α.Ε.Π

Πρώτες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Α.Ε.Π.,το Β΄ τρίμηνο του 2012, στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), από τη Eurostat

Κατά τη διάρκεια του B΄ τριμήνου του 2012, το Α.Ε.Π. συρρικνώθηκε κατά 0.2% τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης (17) όσο και σε αυτές της Ε.Ε (27), σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Α΄ τρίμηνο του 2012), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τη  Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Α΄ τρίμηνο του 2012, υπήρχε μηδενικός ρυθμός ανάπτυξης και στις δύο ζώνες (0.0%).
Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012
Κατηγορίες: Α.Ε.Π

Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Α.Ε.Π., το Α΄ τρίμηνο του 2012,στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), από τη Eurostat

Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου του 2012, το Α.Ε.Π. παρέμεινε σταθερό τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης (17) όσο και σε αυτές της Ε.Ε (27), σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Δ΄ τρίμηνο του 2011), σύμφωνα με τις δεύτερες εκτιμήσεις από τη  Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Δ΄ τρίμηνο του 2011, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν -0.3% και στις δύο ζώνες.
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Κατηγορίες: Α.Ε.Π

Πρώτες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Α.Ε.Π.,το Α΄ τρίμηνο του 2012, στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), από τη Eurostat

Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου του 2012, το Α.Ε.Π. παρέμεινε σταθερό τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης (17) όσο και σε αυτές της Ε.Ε (27), σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Δ΄ τρίμηνο του 2011), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τη  Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Δ΄ τρίμηνο του 2011, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν -0.3% και στις δύο ζώνες.
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
Κατηγορίες: Α.Ε.Π

Πρώτες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Α.Ε.Π, το Α΄ τρίμηνο του 2011, στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), από τη Eurostat.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου του 2011, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης (17) όσο και σε αυτές της Ε.Ε (27), σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Δ΄ τρίμηνο του 2010), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011
Κατηγορίες: Α.Ε.Π

Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π

Εκτίμηση του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.27) για το 2011- Πηγή Eurostat -

Βασιζόμενο στις πρώτες προκαταρτικές εκτιμήσεις για το 2011, το Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), εκφραζόμενο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS (PPS: αποτελεί τεχνητή νομισματική μονάδα , η οποία εξαλείφει τις διαφορές του επιπέδου τιμών ανάμεσα στις χώρες.
Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011
Κατηγορίες: Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π