Στοιχεία και Δείκτες της πορείας της Αγοράς

         
Μηνιαίο Δελτίο - Απρίλιος 2017
 
Μηνιαίο Δελτίο - Μάρτιος 2017
 

Μηνιαίο Δελτίο - Φεβρουάριος 2017
 

Μηνιαίο Δελτίο - Ιανουάριος 2017

Μηνιαίο Δελτίο - Δεκέμβριος 2016 
 
Mηνιαίο Δελτίο - Νοέμβριος 2016

Μηνιαίο Δελτίο - Οκτώβριος 2016
 
Μηνιαίο Δελτίο - Σεπτέμβριος 2016
 

Μηνιαίο Δελτίο - Ιούλιος 2016 
 
Μηνιαίο Δελτίο - Ιούνιος 2016
 
Μηνιαίο Δελτίο - Μάιος 2016
 

Μηνιαίο Δελτίο - Απρίλιος 2016
 
Μηνιαίο Δελτίο - Μάρτιος 2016

 
Μηνιαίο Δελτίο - Φεβρουάριος 2016

 
Μηνιαίο Δελτίο - Ιανουάριος 2016

Mηνιαίο Δελτίο Δεκέμβριος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Νοέμβριος
- 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο Οκτώβριος - 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο Σεπτέμβριος - 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο Ιούλιος - 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο Ιούνιος- 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο Μάιος- 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο Απρίλιος- 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο Μάρτιος- 2015
 
Μηνιαίο Δελτίο- Φεβρουάριος 2015Μηνιαίο Δελτίο Ιανουάριος- 2015Μηνιαίο Δελτίο Δεκέμβριος- 2014

 

Μηνιαίο Δελτίο Νοέμβριος- 2014Μηνιαίο Δελτίο Οκτώβριος- 2014
 

Μηνιαίο Δελτίο Σεπτέμβριος-
2014Μηνιαίο Δελτίο Αύγουστος- 2014


Μηνιαίο Δελτίο Ιούλιος- 2014Μηνιαίο Δελτίο Ιούνιος- 2014


  Μηνιαίο Δελτίο Μάιος- 2014Μηνιαίο Δελτίο Απρίλιος- 2014Μηνιαίο Δελτίο Μάρτιος- 2014Μηνιαίο Δελτίο Φεβρουάριος- 2014Μηνιαίο Δελτίο Ιανουάριος- 2014Μηνιαίο Δελτίο Δεκέμβριος- 2013Μηνιαίο Δελτίο Νοέμβριος- 2013
Μηνιαίο Δελτίο Οκτώβριος- 2013
Μηνιαίο Δελτίο Σεπτέμβριος- 2013
Μηνιαίο Δελτίο Αύγουστος- 2013
Μηνιαίο Δελτίο Ιούλιος - 2013

 


Μηνιαίο Δελτίο Ιούνιος- 2013
 Μηνιαίο Δελτίο Μάιος - 2013
Μηνιαίο Δελτίο Απρίλιος- 2013 
 Μηνιαίο Δελτίο Μάρτιος- 2013
 Μηνιαίο Δελτίο Φεβρουάριος- 2013


Μηνιαίο Δελτίο  Ιανουάριος - 2013