Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ΄ Τρίμηνο 2016

Κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.648.565 άτομα και των Ανέργων σε 1.123.990. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 23,6%, έναντι 22,6% του προηγούμενου τριμήνου και 24,4% του Δ΄ Τριμήνου του 2015. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2015.Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2015. Η ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24), διαμορφώθηκε στο 45,2%, κ&
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Γ΄ Τρίμηνο 2016

Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.736.715 άτομα και των Ανέργων σε 1.092.589. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 22,6%, έναντι 23,1% του προηγούμενου τριμήνου και 24,0% του Γ΄ Τριμήνου του 2015. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2015.Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,9% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2015. Η ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24), διαμορφώθηκε στο 44,2%, καταγράφοντας υπο&ch
Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B΄ Τρίμηνο 2016

Κατά το B΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 23,1%, έναντι 24,9% του προηγούμενου τριμήνου και 24,6% του B΄ Τριμήνου του 2015.
Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α΄ Τρίμηνο 2016

Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.606.344 άτομα και των ανέργων σε 1.195.084. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 24,9%, έναντι 24,4% του προηγούμενου τριμήνου και 26,6% του Α΄ Τριμήνου του 2016.
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ΄ Τρίμηνο 2015

Κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ΄ τριμήνου 2015 διαμορφώθηκε στο 24,4%, όντας σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (26,1%), ενώ αυξήθηκε σε σύγκριση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2015 (24,0%).
Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Γ΄ Τρίμηνο 2015

Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.671.096 άτομα και των ανέργων σε 1.160.522. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου 2015 διαμορφώθηκε στο 24,0%, όντας σημαντικά μειωμένο τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (24,6%) όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (25,5%). 
Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B΄ Τρίμηνο 2015

Κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.625.545 άτομα και των ανέργων σε 1.180.141. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου 2015 διαμορφώθηκε στο 24,6%, όντας σημαντικά μειωμένο τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (26,6%) όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (26,6%).
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A΄ Τρίμηνο 2015

A΄ Τρίμηνο 2015

Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου 2015 διαμορφώθηκε στο 26,6%, όντας αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (26,1%) και μειωμένο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (27,8%).
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Δ΄ Τρίμηνο 2014

Κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των Aπασχολουμένων ανήλθε σε 3.535.274 άτομα και των Aνέργων σε 1.245.854. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ΄ τριμήνου 2014 διαμορφώθηκε στο 26,1%, όντας αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ( 25,5%) και μειωμένο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (27,8%).
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Γ΄ Τρίμηνο 2014

Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.586.885 άτομα και των ανέργων σε 1.229.370. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου 2014 διαμορφώθηκε στο 25,5%, όντας μειωμένο σε σχέση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο (26,6%) όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (27,2%). 
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014
123