Τριμηνιαία Ενημερωτικά Δελτία Απασχόλησης στο Λιανικό Εμπόριο

Δείκτης Απασχολουμένων ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο - Δ΄ Τρίμηνο 2016

Ο Εποχικά διορθωμένος μέσος ετήσιος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο το 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε άνοδο κατά 2,8%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 1,0%.
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο - Γ' τρίμηνο 2016

Ο Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Γ΄ τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε άνοδο κατά 2,9%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 1,4%.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο - Β' τρίμηνο 2016

Ο Εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Β΄ τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,2%. 
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο - Β' τρίμηνο 2015

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Β΄ τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%.
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο - A΄ τρίμηνο 2015

Ο Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του Α΄ τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015
1234