Μηνιαία Ενημερωτικά Δελτία Ανεργίας

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Φεβρουάριος 2017

Εποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο του 2017 ανήλθε σε 23,2%, έναντι 23,9% το Φεβρουάριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 23,3% τον Ιανουάριο του 2017.
Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Ιανουάριος 2017

Εποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 ανήλθε σε 23,5%, έναντι 24,3% τον Ιανουάριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,5% το Δεκέμβριο του 2016.
Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Δεκέμβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο του 2016 ανήλθε σε 23,1%, έναντι 24,1% το Δεκέμβριο του 2015 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,1% το Νοέμβριο του 2016.
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Νοέμβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο του 2016 ανήλθε σε 23,0%, έναντι 24,5% το Νοέμβριο του 2015 και 23,0% τον Οκτώβριο του 2016.
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Οκτώβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2016 ανήλθε σε 23,0%, έναντι 24,5% τον Οκτώβριο του 2015 και 23,1% το Σεπτέμβριο του 2016.
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017
RSS
12345678910 Last

Ημερίδα

Tην Τρίτη 2 Ιουλίου 2013, από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα θα γίνει ημερίδα με θέμα "Δυναμική επιχειρηματικότητα από πρώην εξαρτημένους".

Ειδικοί επιστήμονες από το χώρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της εργασίας, των επιχειρήσεων αλλά και απεξαρτημένα άτομα μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες θα μιλήσουν για τις δυνατότητες.... 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης με βάση τα κριτήρια που aναγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Πράξη «Δράσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» ....

Περισσότερα... 

ΙΝΕΜΥ

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) της ΕΣΕΕ επικεντρώνει τη δραστηριότητα του στη μελέτη  του κλάδου του εμπορίου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μελέτης της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.