Ενημερωτικά Δελτία

 

Τις περισσότερες φορές, η απλή παράθεση αριθμών και πινάκων δεν έχει νόημα για τον αναγνώστη τους. Γι’ αυτό το λόγο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το ΙΝΕΜΥ εκδίδει ενημερωτικά δελτία που έχουν σκοπό την ανάλυση, επεξήγηση και αποσαφήνιση, αλλά και το σχολιασμό βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Αντίστοιχη εργασία γίνεται και για στοιχεία που αφορούν στα άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα σύγκρισης.

Έτσι, το σύνολο του εμπορικού κόσμου αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα τι σημαίνουν και πώς επηρεάζουν το ελληνικό εμπόριο τα στοιχεία που παρατίθενται, για παράδειγμα, στις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ, του Τειρεσία, της ΤτΕ, ή της Eurostat.