Επικαιρότητα

Ανακοίνωση ματαίωσης διενέργειας του διαγωνισμού

Ανακοίνωση ματαίωσης διενέργειας του διαγωνισμού

που αφορά την «Αναπαραγωγή Υλικού και Εκτυπώσεων»

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017/Κατηγορίες: Επικαιρότητα, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ανακοίνωση ματαίωσης διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Αναπαραγωγή Υλικού και Εκτυπώσεων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 14/11/2017 απόφαση Δ.Ε του ΙΝΕΜΥ.