Επικαιρότητα

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας

για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του διαγωνισμού που αφορά την «Αναπαραγωγή Υλικού και Εκτυπώσεων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας»

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017/Κατηγορίες: Επικαιρότητα, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του διαγωνισμού που αφορά την «Αναπαραγωγή Υλικού και Εκτυπώσεων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 7/11/2017 απόφαση Δ.Ε του ΙΝΕΜΥ.

Η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η Πέμπτη 16/11/2017 και ώρα 14.00 οπότε και θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.