Επικαιρότητα

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο INEMY-ΕΣΕΕ για τις εξελίξεις στην οικονομία και στο εμπόριο

Οκτώβριος 2017

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, Εξελίξεις στην Οικονομία και στο Εμπόριο, Επικαιρότητα

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις κατά το τελευταίο διαθέσιμο τρίμηνο του έτους, τόσο στον κλάδο του Εμπορίου όσο και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε αναλυτικά το Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Οκτώβριος 2017