Επικαιρότητα

Οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. πρωτ.:1109/24.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017/Κατηγορίες: Επικαιρότητα, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Αρχεία προς λήψη