Επικαιρότητα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Μάρτιος 2017

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μηνιαία, Ανεργία, Επικαιρότητα

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο του 2017 ανήλθε σε 22,5%, έναντι 23,8% το Μάρτιο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 22,9% το Φεβρουάριο του 2017.

Διαβάστε αναλυτικά