Επικαιρότητα

Ενημερωτικό Σημείωμα Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Φεβρουάριο του 2017

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μηνιαία, Δ.Κ.Ε. - Δ.Ο. σε Λιανεμπόριο, Επικαιρότητα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε τον Εποχικά διορθωμένο ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ έναρξη σχολικής περιόδου, θρησκευτικές εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Δείκτη Κύκλου Εργασιών και το Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Φεβρουάριο του 2017 (έτος βάσης 2010=100,0). Ακολουθεί η εξέλιξη των δύο δεικτών με τις ετήσιες και μηνιαίες μεταβολές τους.

Διαβάστε αναλυτικά