Επικαιρότητα

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017

H κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017/Κατηγορίες: Έρευνες, Έρευνες Συγκυρίας ΙΝ.ΕΜ.Υ., Εποχικές

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα  για την κίνηση της αγοράς κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 300 επιχειρήσεων σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Επιπλέον, οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) διερευνήθηκαν ξεχωριστά, και καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις αρκετών Εμπορικών Συλλόγων-Μελών της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα.

Αρχεία προς λήψη