Επικαιρότητα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Ιανουάριος 2017

Εποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μηνιαία, Ανεργία, Επικαιρότητα

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 ανήλθε σε 23,5%, έναντι 24,3% τον Ιανουάριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,5% το Δεκέμβριο του 2016.


Διαβάστε αναλυτικά