Επικαιρότητα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ΄ Τρίμηνο 2016

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριμηνιαία, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Επικαιρότητα

Κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.648.565 άτομα και των Ανέργων σε 1.123.990. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 23,6%, έναντι 22,6% του προηγούμενου τριμήνου και 24,4% του Δ΄ Τριμήνου του 2015. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2015.Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2015. Η ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24), διαμορφώθηκε στο 45,2%, καταγράφοντας υποχώρηση σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν (49,0% στο Δ΄ Τρίμηνο 2015), ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (οι αναζητούντες εργασία για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (71,8%) του συνόλου των ανέργων.


Διαβάστε αναλυτικά