Επικαιρότητα

Δείκτης Απασχολουμένων ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο - Δ΄ Τρίμηνο 2016

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριμηνιαία, Απασχόληση στο Λιανικό Εμπόριο, Επικαιρότητα

Ο Εποχικά διορθωμένος μέσος ετήσιος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο το 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε άνοδο κατά 2,8%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 1,0%.

Διαβάστε αναλυτικά