Επικαιρότητα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Δεκέμβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μηνιαία, Ανεργία, Επικαιρότητα

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο του 2016 ανήλθε σε 23,1%, έναντι 24,1% το Δεκέμβριο του 2015 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,1% το Νοέμβριο του 2016.

Διαβάστε αναλυτικά