Επικαιρότητα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Νοέμβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μηνιαία, Ανεργία, Επικαιρότητα

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο του 2016 ανήλθε σε 23,0%, έναντι 24,5% το Νοέμβριο του 2015 και 23,0% τον Οκτώβριο του 2016.


Διαβάστε αναλυτικά