Επικαιρότητα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Οκτώβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Μηνιαία, Ανεργία, Επικαιρότητα

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2016 ανήλθε σε 23,0%, έναντι 24,5% τον Οκτώβριο του 2015 και 23,1% το Σεπτέμβριο του 2016.
• Οι άνεργοι μειώθηκαν (σε απόλυτα νούμερα) κατά 6,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 και κατά 0,7% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2016. Το ποσοστό ανεργίας των νέων (15 - 24 ετών) διαμορφώθηκε στο 44,2%, όταν πέρυσι για το ίδιο χρονικό διάστημα (Οκτώβριος 2015) το ίδιο ποσοστό υπολογίζονταν στο 48,8%.

• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν (σε απόλυτα νούμερα) κατά 1,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 και μειώθηκαν κατά 0,2% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016.

Διαβάστε αναλυτικά