Επικαιρότητα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Γ΄ Τρίμηνο 2016

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017/Κατηγορίες: Ενημερωτικά Δελτία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριμηνιαία, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Επικαιρότητα

Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.736.715 άτομα και των Ανέργων σε 1.092.589. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 22,6%, έναντι 23,1% του προηγούμενου τριμήνου και 24,0% του Γ΄ Τριμήνου του 2015. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2015.Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,9% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2015. Η ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24), διαμορφώθηκε στο 44,2%, καταγράφοντας υποχώρηση σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν (48,8% στο Γ΄ Τρίμηνο 2015, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (οι αναζητούντες εργασία για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (73,8%) του συνόλου των ανέργων.

Διαβάστε αναλυτικά