Επικαιρότητα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Φεβρουάριος 2017

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), σημείωσε αύξηση κατά 1,3% το Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2016, ενώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 0,3%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016 παρουσίασε μείωση 0,5%.
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Δεκέμβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο του 2016 ανήλθε σε 23,1%, έναντι 24,1% το Δεκέμβριο του 2015 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,1% το Νοέμβριο του 2016.
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Εποχικά & Μη εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Δεκέμβριο του 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε τον Εποχικά διορθωμένο ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ έναρξη σχολικής περιόδου, θρησκευτικές εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Δείκτη Κύκλου Εργασιών και το Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Δεκέμβριο του 2016 (έτος βάσης 2010=100,0). Ακολουθεί η εξέλιξη των δύο δεικτών με τις ετήσιες και μηνιαίες μεταβολές τους.
Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Ιανουάριος 2017

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), σημείωσε αύξηση κατά 1,2% τον Ιανουάριο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016, ενώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 0,8%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016 παρουσίασε μείωση 0,7%.
Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Νοέμβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο του 2016 ανήλθε σε 23,0%, έναντι 24,5% το Νοέμβριο του 2015 και 23,0% τον Οκτώβριο του 2016.
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Νοέμβριο του 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε τον Εποχικά διορθωμένο ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ έναρξη σχολικής περιόδου, θρησκευτικές εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Δείκτη Κύκλου Εργασιών και το Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Νοέμβριο του 2016 (έτος βάσης 2010=100,0). Ακολουθεί η εξέλιξη των δύο δεικτών με τις ετήσιες και μηνιαίες μεταβολές τους.
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Οκτώβριος 2016

Eποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2016 ανήλθε σε 23,0%, έναντι 24,5% τον Οκτώβριο του 2015 και 23,1% το Σεπτέμβριο του 2016.
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Δεκέμβριος 2016

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), παρέμεινε αμετάβλητος το Δεκέμβριο του 2016, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2015, ενώ σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1,0%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2016 – Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2015 παρουσίασε μείωση 0,8%.
Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Γ΄ Τρίμηνο 2016

Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.736.715 άτομα και των Ανέργων σε 1.092.589. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 22,6%, έναντι 23,1% του προηγούμενου τριμήνου και 24,0% του Γ΄ Τριμήνου του 2015. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2015.Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,9% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2015. Η ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24), διαμορφώθηκε στο 44,2%, καταγράφοντας υπο&ch
Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017
RSS
12345678910 Last