Επικαιρότητα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Απρίλιος 2017

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), σημείωσε αύξηση κατά 1,6% τον Απρίλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016, ενώ σε σύγκριση με το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 0,6%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Μαΐου 2015 – Απριλίου 2016 δεν παρουσίασε μεταβολή.
Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Φεβρουάριος 2017

Εποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο του 2017 ανήλθε σε 23,2%, έναντι 23,9% το Φεβρουάριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 23,3% τον Ιανουάριο του 2017.
Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ενημερωτικό Σημείωμα Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Φεβρουάριο του 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε τον Εποχικά διορθωμένο ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ έναρξη σχολικής περιόδου, θρησκευτικές εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Δείκτη Κύκλου Εργασιών και το Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Φεβρουάριο του 2017 (έτος βάσης 2010=100,0). Ακολουθεί η εξέλιξη των δύο δεικτών με τις ετήσιες και μηνιαίες μεταβολές τους.
Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Μάρτιος 2017

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), σημείωσε αύξηση κατά 1,7% το Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2016, ενώ σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 1,8%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016 παρουσίασε μείωση 0,3%.
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: Ιανουάριος 2017

Εποχικά προσαρμοσμένοι δείκτες

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 ανήλθε σε 23,5%, έναντι 24,3% τον Ιανουάριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,5% το Δεκέμβριο του 2016.
Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ενημερωτικό Σημείωμα Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Ιανουάριο του 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε τον Εποχικά διορθωμένο ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ έναρξη σχολικής περιόδου, θρησκευτικές εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Δείκτη Κύκλου Εργασιών και το Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Ιανουάριο του 2017 (έτος βάσης 2010=100,0). Ακολουθεί η εξέλιξη των δύο δεικτών με τις ετήσιες και μηνιαίες μεταβολές τους.
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ΄ Τρίμηνο 2016

Κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.648.565 άτομα και των Ανέργων σε 1.123.990. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ΄ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκε στο 23,6%, έναντι 22,6% του προηγούμενου τριμήνου και 24,4% του Δ΄ Τριμήνου του 2015. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2015.Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το Δ΄ Τρίμηνο του 2015. Η ανεργία των νέων (ηλικίες 15-24), διαμορφώθηκε στο 45,2%, κ&
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Δείκτης Απασχολουμένων ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο - Δ΄ Τρίμηνο 2016

Ο Εποχικά διορθωμένος μέσος ετήσιος Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο το 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε άνοδο κατά 2,8%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 1,0%.
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Φεβρουάριος 2017

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), σημείωσε αύξηση κατά 1,3% το Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2016, ενώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 0,3%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016 παρουσίασε μείωση 0,5%.
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017
RSS
12345678910 Last