Γεωβάση

Από το 2009 έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) πολύ μεγάλο έργο της καταγραφής και ηλεκτρονικής απεικόνισης του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η βάση δεδομένων,  θα επιτρέπει τον άμεσο  συσχετισμό των χωρικών μεταβλητών και υποδομών  με την κλαδική και λειτουργική φυσιογνωμία του εμπορίου. Έτσι, θα έχουμε στη διάθεσή μας μία πλήρη εικόνα του ελληνικού εμπορίου που θα μας δίνει τη δυνατότητα:  • Να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του χώρου.

  • Να κατανοήσουμε πώς τοπικές και άλλες ιδιαιτερότητες επηρεάζουν την εμπορική δραστηριότητα.

  • Να εντοπίζουμε εγκαίρως τα προβλήματα που υπάρχουν.

  • Να σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταγεγραμμένων προβλημάτων.

  • Να προχωρούμε σε επιμέρους ερευνητικές δράσεις για την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων.

Παράλληλα, το ΙΝΕΜ.Υ. διενεργεί από το 2010 επιτόπια έρευνα με αντικείμενο την καταγραφή των "λουκέτων" επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας. Η συγκεκριμένη έρευνα, πέραν του γεγονότος ότι αποτυπώνει τις καταστροφικές συνέπειες των  μέτρων λιτότητας στη πραγματική οικονομία, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να αντλήσει στοιχεία επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Έρευνα για τα «λουκέτα » των επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους


Λουκέτα 2018


Λουκέτα 2017


Λουκέτα 2016

___________________________________________________________________________________________

Λουκέτα 2016


Λουκέτα 2015