Αρθρογραφία – Συμμετοχή σε Ημερίδες/Συνέδρια

Student Evaluations of a Greek University

Student Evaluations of a Greek University

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015/Κατηγορίες: Αρθρογραφία

Παρουσίασης των ευρημάτων έρευνας ικανοποίησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου "ΘΑΛΗΣ-Μεθοδολογικές Επεκτάσεις στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) και Εφαρμογές στην αξιολόγηση των Ελληνικών ΑΕΙ".


Iannis Konstantinidis
Assistant Professor
Dept.of International and European Studies
University of Macedonia, Greece