Αρθρογραφία – Συμμετοχή σε Ημερίδες/Συνέδρια

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΙΝ.ΕΜ.Υ κ. Βασίλη Κορκίδη

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013/Κατηγορίες: Αρθρογραφία

Θεμέλιος λίθος οποιασδήποτε συνδικαλιστικής παρέμβασης είναι η τεκμηρίωση. Στην εποχή του κοινωνικού διαλόγου, όπου οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να είναι έτοιμοι να μετάσχουν σε ποικίλους διαλόγους και διαβουλεύσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να τροφοδοτούμε τη δημόσια συζήτηση με έγκυρη πληροφόρηση και καινοτόμες προτάσεις. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της πάντοτε προσπαθούσε να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο με τεκμηριωμένες θέσεις και να διατηρεί βάσεις δεδομένων με στοιχεία για την εμπορική επιχειρηματικότητα. Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών που ιδρύσαμε το 2010 συνιστά μια μόνιμη δομή τεκμηρίωσης και έρευνας, η οποία φιλοδοξούμε ότι θα εφοδιάσει τους φορείς παραγωγής πολιτικής και ενημέρωσης της κοινής γνώμης με έγκυρο υλικό τεκμηρίωσης και έρευνες που θα χαρτογραφούν πολλαπλές πλευρές του εμπόριο στην χώρα μας. Το υψηλής ποιότητας και ειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό του ΙΝΕΜΥ βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση των κενών σημείων στη γνώση μας για την ελληνική αγορά και θα συνεχίσει να παραγάγει πρωτότυπες μελέτες. Ο παρών ιστότοπος θα είναι ο κόμβος διαμέσου του οποίου αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες θα κοινοποιούνται στο ευρύτερο ακροατήριο. Ο κόμβος του ΙΝΕΜΥ εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής παρουσίας της ΕΣΕΕ και γι’ αυτόν τον λόγο σας καλούμε να αξιοποιήσετε αυτούς τους νέους διαύλους επικοινωνίας για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ελληνικό εμπόριο.