Φορολογικές

Νέο Φορολογικό Σύστημα

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη Φορολογία για τις επιχειρήσεις

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Ένα ακόμα Φορολογικό Σύστημα εναντίον των ΜμΕ

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη Φορολογία για τις επιχειρήσεις

Η ΕΣΕΕ ανέλαβε τη πρωτοβουλία να σκιαγραφήσει και να προσδιορίσει επακριβώς το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται τα νέα μέτρα για τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα. 
Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Φορολογική Έρευνα 2011

Υπολογισμός Φορολογικών Ελαφρύνσεων Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με τη διατήρηση θέσεων εργασίας ή και πρόσληψης νέων

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των ΜμΕ

Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Μεσοπρόθεσμο 2011

Υπολογισμός επιπλέον Ετήσιων Επιβαρύνσεων Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Έρευνα 2011: Κλείσιμο Επιχείρησης

Δημοσιονομικό και κοινωνικοοικονομικό κόστος από το κλείσιμο μιας επιχείρησης

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011