Πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς

Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς 2012

Αποτελέσματα Έρευνας Πλαίσιο Λειτουργίας της Αγοράς

Η έρευνα διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) της ΕΣΕΕ,  μεταξύ 26ης και 31ης  Οκτωβρίου ενώ η διάρθρωση του ερωτηματολογίου έγινε πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: τις εκπτώσεις, τις προσφορές και την Κυριακάτικη Αργία. 
Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς 2011

Αποτελέσματα Έρευνας Πλαίσιο Λειτουργίας της Αγοράς

Η έρευνα διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ,  μεταξύ 1ης και 20ης  Φεβρουαρίου.
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011