«Έρευνα αντιλήψεων και ικανοποίησης των επισκεπτών - τουριστών για την τοπική εμπορική αγορά στη Ρόδο»

 

«Οι διασυνοριακές μετακινήσεις στην περιοχή της Φλώρινας - Επιπτώσεις στο εμπόριο»

 

Εμπόριο και Τουρισμός στην Κρήτη