Έργα

 

Το Ινστιτούτο έχει τη δυνατότητα να  συμμετέχει και σε έργα του ΕΣΠΑ, που ιδίως αποσκοπούν στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και την προστασία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Ταυτόχρονα, η δικτύωση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. μέσω της επίτευξης συνεργασιών με άλλα Ερευνητικά Ινστιτούτα  και φορείς του Δημοσίου,  δίνει τη δυνατότητα σε αρκετά μέλη και οργανώσεις που ανήκουν στην ΕΣΕΕ να ενταχθούν σε κάποια από τα υλοποιούμενα προγράμματα.  Σήμερα, το ΙΝΕΜΥ συμμετέχει στα εξής έργα:


  • Στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με επωνυμία "Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Νέο Εμπόριο" και διακρατικό τίτλο «Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ» (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - ΤΟΠΣΑ Καβάλας).